Statuten & jaarverslagen

Stichting Polonaise is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder no. 76848507. De statuten zijn vastgelegd in een notariële akte d.d. 30 december 2019.

Elk jaar zijn de door de stichting behaalde resultaten terug te vinden in het jaarverslag, evenals een samenvatting van de belangrijkste punten van het jaar. Het jaarverslag wordt vastgesteld door het bestuur tijdens de bestuursvergadering.

 

Wilt u de statuten en/of het jaarverslag toegezonden krijgen, dan kunt u een e-mail sturen naar info@stichtingpolonaise.nl met uw naam, reden dat u de documenten wilt inzien en welke statuten en/of jaarverslagen u graag wilt ontvangen. Wij komen dan zo spoedig mogelijk bij u terug.