Bestuur

De stichting zet zich onbezoldigd in te voor het verbeteren van de leefbaarheid in de binnenstad van Eindhoven met het de focus op het Stratumseind en directe omgeving. · De stichting bestaat ten tijde van haar oprichting op 30/12/2019 uit 9 familie-oudsten – met totaal 21 kinderen. Zijnde 30 participanten.

Het bestuur bestaat uit leden van de stichting, bestaande uit 2 ouderen en 3 jongeren. Door de wijze hoe het bestuur is ingericht hebben de ouders een doorslaggevende stem op besluiten, dit is vastgelegd in de statuten. Het bestuur wordt aangesteld door de leden en is voor de minimale duur van 3 jaar.

Bestuur

Daarnaast wordt er op deze wijze kennisoverdracht en (maatschappelijke) betrokkenheid aangemoedigd en “leert” de nieuwe generatie om te gaan met het besturen van een vehikel met serieuze doelstellingen in een voor hen bekende directe omgeving van de eigen stad. De stichting heeft ruimte gehouden om op termijn meer leden toe te laten treden.

Medewerkers dragen met grote betrokkenheid zorg voor een zorgvuldig, professioneel beheer van de door de stichting aangekochte en aan te kopen panden. Verder dragen vrijwilligers ook een steentje bij, bijvoorbeeld met het in kaart brengen van de geschiedenis en documentatie van onze panden en verder vorm geven van onze missie. Via publicaties en lezingen brengen medewerkers en vrijwilligers onze missie en visie over aan een breed publiek.