Doelstellingen

Voor en door Einhovenaren...

Voor en door Eindhovenaren met hart voor de stad die weer een bruisende en leefbare binnenstad nastreven, is Stichting Polonaise opgericht. Een stichting die door middel van toegankelijke huur zorgdraagt dat ondernemen in de binnenstad laagdrempeliger en beter haalbaar wordt voor de exploitant. Dit doordat de stichting zonder winstoogmerk horecapanden kan reactiveren en exploiteren.
Door met de stichting financieel revolverend duurzaam en maatschappelijk te investeren in vastgoed is de stichting in staat om deze locaties tegen lage niet-commerciële tarieven aan te bieden, gericht op welwillende ondernemers met goede ideeën die passen bij de (nieuwe) identiteit van de straat. Stichting Polonaise wil met een duurzame lange termijn strategie inspelen op de maatschappelijk gewenste behoefte om de kwaliteit en leefbaarheid op maaiveld niveau te verbeteren. In samenspraak met de gemeente, de BIZ, lokale ondernemers en andere stakeholders werken aan lokale kansen om kwalitatieve groei van Eindhoven op ooghoogte te bewerkstelligen en te bestendigden voor de toekomst.
Er zijn genoeg (startende) horeca ondernemers met drive en ambitie; doch blijkt de eerste stap van de aanvangsinvestering om te starten een te hoge drempel. Waarmee de ondernemer vaak al met een serieuze achterstand een valse start moet maken om voldoende omzet te maken om het hoofd boven water te houden. De kaalslag op de “beroemde” horecastraat Stratumseind is hier het overtuigende bewijs van. Onder meer veroorzaakt door brouwers- pachters en doorverpachters, werden er afgelopen jaren absurde huren gevraagd aan uitbaters met als gevolg dat menigeen na 1 seizoen soms al “over de kop” ging. Dit is het horeca aanbod niet ten goede gekomen de afgelopen 10-15 jaar.

De visie van Stichting Polonaise is dat op sommige locaties in de binnenstad een commerciële benadering van vastgoed als investeringsobject simpelweg geen zin heeft. Beleggers zitten in de paradox van een catch 22. Het vastgoed vertegenwoordigt door de binnenstedelijke ligging een stevige onderliggende waarde, doch is er voor sommige locaties een huurplafond bereikt met wat een horecaexploitant nog kan dragen om zijn exploitatie haalbaar te maken. Hiermee is voor sommige beleggers van dit soort locaties een enorme negatieve stretch bereikt om het minimaal benodigde rendement te halen om het vastgoed überhaupt in stand te kunnen houden. Wat weer andere dreiging tot gevolg kan hebben, als verloedering en ondermijning. Deze plinten zijn vanuit een commerciële benadering financieel onrendabel, doch voor de menselijke maat en beleving van onschatbare maatschappelijke waarde.

De stichting dient als platform om nieuwe, frisse brede dag-/nacht horeca ondernemers te kunnen faciliteren waardoor het beeld op straat niveau vele malen aantrekkelijker en vriendelijker zal gaan worden. Aanbod wat enkel ingezet wordt voor (lokale) goedwillende partijen waarbij onwelwillende ondernemers buiten de deur worden gehouden. Geen grote banners met reclame teksten op de gevel, maar een goed design met een verzorgde uitstraling en zijn nodige charme die bij het pand past.

Van belang is om een interessant aanbod van horeca exploitanten aan het centrum van Eindhoven gebonden te houden. Het stimuleren en borgen van een duurzame, bruisende, leefbare en veilige omgeving voor alle (toekomstige) generaties.

Om een breed aanbod van kwalitatieve en betaalbare horeca ruimten aan te kunnen bieden koopt de stichting panden welke onrendabel in haar exploitatie zijn. De onrendabele top wordt gefinancierd door giften van de initiatiefnemers/ leden van de stichting. Daarnaast mogelijk door giften van derden die dit doel wensen te ondersteunen. Verder worden er doorlopend maatschappelijke, bancaire financieringsstructuren verkent en benut om zo optimaal en efficiënt mogelijk de stichting in haar doelstellingen te laten groeien. Met de stichting als stuurwiel zijn de doelstellingen geborgd voor over generaties heen.